icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Brønnerud skole   ›   Aktuelt
2018-11-28 Barn og unges kommunestyremøte

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

De unge representantene stilte med eget forslag til hvordan midlene til skolene skulle fordeles, og etter godt politisk håndverk ble Ås ungdomsskoles forslag enstemmig vedtatt.

Publisert: 03. desember 2018

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning.  

Publisert: 03. april 2018
Logo Brønnerud skole

Brønnerudposten september 2017

Høstmarked på Brønnerud skole onsdag 20. september klokken 16.30-18.00. Les mer på neste side.

Publisert: 14. september 2017
Beintøft premieutdeling

Bli med på Beintøft: Sykle – og gå til skolen- kampanje for 1.- 7. trinn

4. – 29. september arrangeres Beintøft; den nasjonale sykle- og gå til skolen- kampanjen for barneskolen.

Publisert: 30. august 2017
godt skolemiljø

Regelverk for godt skolemiljø

Elevene i Ås skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. 

Publisert: 28. august 2017
SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

og lokale årsplaner for den enkelte SFO

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. På bakgrunn av denne er det også utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO.

Publisert: 15. august 2017

Viktig informasjon til foresatte

Informasjon til foresatte om pålogging til IST før skoleslutt

Ås kommune er i ferd med å bytte skoleadministrativt system fra Oppad til IST. Oppad er tilgjengelig ut dette skoleåret. Fra og med august er det IST som gjelder. (Les mer neste side.)

Publisert: 22. juni 2017
Logo Brønnerud skole_800x478

Velkommen til Brønnerud skole -

- til dere som har barn som starter på 1.trinn og til dere som flytter hit og har barn som kommer fra andre skoler.

Publisert: 31. august 2016

Årshjul foreldremøter 2016

Plan for foreldremøter ved Brønnerud skole. Last ned i pdf-format her.

Publisert: 18. februar 2016
Mobiltelefon

Mobilskole

Send SMS til 03686...

Publisert: 27. januar 2016
Falsen 200 jubileum

Markering av 200års jubileet for Falsens innsats for Grunnloven

Tirsdag ble det holdt en markering ved Falsenstøtten og i Vitenparken.

Se bildeserie her.

 

Publisert: 04. mars 2014