icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Brønnerud skole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
Illustrasjon som viser to barn på vei til skolen.

  

Er du foresatt til et barn født i 2014?

Velkommen til Ås- skolen!

Barn som er født i 2014 skal meldes inn på den skolen de etter adresse sogner til.

Foresatte til 2014-barn skal melde barnet inn i skolen elektronisk, på Ås kommunes hjemmeside under Selvbetjening - elektroniske skjemaer - innmelding skole

Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Veien eleven bor i bestemmer hvilken skole eleven skal meldes inn på. Oversikt over hvilke veier/ gater som sogner til hvilke skoler finnes i Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

Her er skoleruta for skoleåret 2020/2021

Dersom foresatte ønsker å søke om skoleplass på en annen skole enn den eleven sogner til, må det søkes om skolebytte.

Søknaden sendes til:
Ås kommune ved Virksomhetsleder grunnskole
Postboks 195
1431 Ås

Søknaden vil bli behandlet etter opplæringsloven § 8-1 og Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune