Korona virus
  

Informasjon fra Brønnerud skole 17.03.20

Brønnerud skole er, som alle andre skoler i landet, stengt for å redusere smitten av koronaviruset. Bredeskapen varer inntil videre til 26.03.20 kl 18. 

 

 

Vi henviser foresatte til informasjon som er sendt ut på Transponder og oppfordrer dere til å ta kontakt med lærere eller administrasjonen via Transponder, mail eller telefon dersom det er noe dere lurer på. Det vil alltid være noen i ledelsen tilstede på skolen, hvis vi da ikke er satt i karantene. Skolens telefon vil alltid være bemannet i arbeidstiden. 

Vi ber dere ut over dette å følge med på Ås kommunes hjemmesider for mer informasjon og å følge Helsedirektoratets retningslinjer.

TA VARE PÅ HVERANDRE!

Brønnerud skole:                                     64 97 42 00     (bronnerud(a)as.kommune.no)
Rektor:               Trine Tønnessen Heir   416 31 748      (trine.tonnessen.heir(a)as.kommune.no)
Ass. rektor:        Tone Grindal                 99 62 36 68     (tone.grindal(a)as.kommue.no)