icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Brønnerud skole   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning.  

Tips en venn Skriv ut

Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon.

Fra høsten 2018 skal gruppestørrelsen være 16 elever på 1-4. trinn og 21 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Normen skal gjelde for hovedtrinnene totalt, dvs. for 1.-4 trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Det presiseres at den nye normen ikke vil føre til at en klasse/gruppe på for eksempel 3. trinn med over 16 elever vil ha rett til en ekstra lærer. Det er det totale antall elever på henholdsvis hvert av hovedtrinnene på den enkelte skole som vil avgjøre hvor mange lærere som skal til for å oppfylle normen. Rektorene må selv fordele lærerressursene slik de mener det er hensiktsmessig.

Det skal ikke innføres nye klassedelingstall eller tall for hvor mange lærere som skal være til stede i hver enkelt undervisningstime.

Les mer på Utdanningsdirektoratet