icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Brønnerud skole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
SFO

SFO

  

Varsel om nye priser for SFO fra skoleåret 2020/2021

Ås kommune varsler med dette om prisøkning i SFO fra og med 1. august 2020. Det varsles også om endret moderasjonsordning.

I  kommunens Handlingsprogram 2020 er det er lagt inn en prisøkning for SFO fra skoleåret 2020/2021.
Nye satser blir 3190 kr/mnd for heltidsplass (mer enn 10 timer inkludert kost) og 2390 kr/mnd for deltidsplass (tom 10 timer per uke inkludert kost).

Nye satser for SFO fra og med fra 1. august 2020 vil være:

Oppholdstid fra 01.08.2020

Pris pr mnd.

Helplass (mer enn 10 timer pr uke)

kr 3190,-

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke)

kr 2390,-

 

Kjøp av enkeltdager fra 01.08.2020

Pris pr barn pr dag

Enkeltdag når skolen er åpen

kr 280,-

Enkeltdag når skolen er stengt

kr 505,-

Ny moderasjonsording i SFO fra august 2020

Fra høsten 2020 innfører regjeringen en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, for elever på 1. og 2. trinn som benytter et heltidstilbud i SFO. Foreldrebetalingen for et tilbud i SFO på 1. og 2. trinn skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Ut ifra satsene for heltidsplass fra 01.08.2020 i Ås, vil den nye moderasjonsordningen inntre når en husholdnings samlede inntekt er lavere enn 584 833 kr.
Regjeringen innfører også en ordning om gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Kommunestyret i Ås har innført moderasjonsordning også for elever på 1. og 2. trinn som benytter et deltidstilbud i SFO. En deltidsplass for elever på 1. og 2. trinn skal fra august 2020 koste 3/4 av en inntektsgradert helplass.

Det vil komme mer informasjon om den nye ordningen som innføres fra august 2020.

Kommunestyret har i tillegg bestemt å videreføre gjeldende ordning for elever på 3. og 4. trinn som benytter heltids- eller deltidtilbud i SFO:

 

Redusert betaling fra 01.08.2020 for elever på 3. og 4. trinn

Inntekt

kr 0 - kr 260 000

kr 261 000 - kr 450 000

 

Pris pr. mnd.

Pris pr. mnd.

Helplass

kr 1645,-

kr 2468,-

Deltidsplass

kr 915,-

kr 1368,-